ReadyPlanet.com
ปัญหาพื้นเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 

ปัญหาพื้นเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้


1.สภาพพื้นที่ใช้มานาน

2.สภาพที่เกิดจากคราบน้ำมันเกาะ

3.สภาพหินใหม่ปูแล้วสดุด

4.เกิดจากหินโก่ง

5.เกิดจากแม่บ้าน นำน้ายาที่มีความเป็นกรดมากจนเกินไปถถูกมากจนเกิดการทำลายหน้าหิน

6.หินเกิดตะไคร่เนื่องจากการพ่นไฟ,พ่นทราย,ขัดด้าน ที่ใช้มานาน 5-10 ปี โดยไม่มีการป้องกัน

7.เกิดมีรอยขีดข่วนลึก

8.เกิดจากการลากสิงของที่หนักเกินไปบนพื้นหินอ่อน

9.ความชื้นที่เกิดจากใต้ดิน

10.เกิดจากไม่ใด้ลงน้ำยากันซึม ขณะ ที่ปูพื้น

11.เกิดจากพื้นที่อยู่ใกล้บ่อ หรือมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ๆ

12.เกิดจากคราบน้ำยาชนิดต่าง ๆ

13.เกิดความชื้นจากการปูพรมนาน ๆ

14.เกิดจากน้ำท่วม

ฯลฯ